BO 132

Code: BO 132
Chip size: 24 x 24 x 4.2 mm
Dimension: 284 mm H


Technical Specification: 

 

1. Density (Tỷ trọng): 2.4 Gr/cm3
2. Thermal Expansion Coefficient (Hệ số giãn nở nhiệt): 85.3 x 10(-6) 1/m x °C
3. Heat impulse durableness - ΔT (Độ bền xung nhiệt): 150°C
4. Bending strength (Độ bền uốn): 400kgs/cm2
5. Compression strength (Độ bền nén): 8500 – 9000 kG/cm2
6. Chemical resistant (except HF) (Độ ăn mòn hóa học – Trừ HF): Good
7. Moisture Resistant (độ bền ẩm): Good
8. Water Resistant at 98°C (Độ bền nước ở 98°C): 3/98

 

Warranty 10 years for color
Application: Pool, bath, steam bath, kitchen, in/out decoration.
 

 
Sản Phẩm Khác